دیروز جلسه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد؛  رهبر خبرهای خوبی برای دانشگاهیان داشت. تبدیل خوابگاه برخی واحدها به خوابگاه متاهلی و همچنین به‌کارگیری فرزندان آزادگان بازنشسته در دانشگاه از خبرهایی بود که او نویدش را داد.

رییس دانشگاه آزاد افزود: «امروز یکی از مشکلات جدی جوانان ما مساله ازدواج و مسکن است و دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند برای حمایت از این امر مبارک، برخی خوابگاه‌های واحدهای خود را به خوابگاه متاهلی تبدیل کرده و در اختیار جوانان قرار دهد. با این امر ‌هم یکی از مشکلات جوانان که تامین مسکن مناسب است، حل می‌شود و هم برای دانشگاه درآمدزایی به وجود خواهد آمد