به گزارش نصر، طبق پیش بینی های صورت گرفته و نمودارهای معاملاتی تهران بیشترین رتبه را در میان سایر استان های کشور در خصوص قیمت دارد.

براساس این گزارش در تهران متوسط قیمت معاملاتی ( نه نوساز) یک متر مربع مسکن در بهار 95 حدود 4 میلیون و300 هزار تومان است.

همچنین اصفهان ،شیراز، تبریز، اراک،رشت و مشهد در رتبه های بعدی قیمتی قرار دارد.

این گزارش می افزاید: بیرجند، ایلام، یاسوج ارزان ترین قیمت واحدهای مسکونی با قیمت یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان را دارد.

براساس این گزارش متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران حدود 4 میلیون و300 هزار تومان است که بالاترین رتبه قیمتی را در میان استان های کشور را کسب کرده است.