مصطفی قلی خسروی  افزود: دولت باید برای رونق ساخت و ساز تا 80 درصد از هزینه های ساخت و ساز را در قالب وام به سازندگان اعطا کند که سازندگان بتوانند با کسر مبلغ وام از قیمت نهایی، واحد مسکونی ساخته شده با وام را به مشتری بفروشند.

وی همچنین در خصوص تغییر قوانین در بازپرداخت وام های بانکی نیز اظهارداشت: دولت باید شرایطی را مهیا کند که چنانچه بازپرداخت وامی از سوی سازنده ویا خریدار خانه تا سه نوبت به تاخیر افتاد بانک ها بتوانند خانه فروخته شده را به حراج بگذارند تا به سرعت نقدینگی قفل شده در اعطای تسهیلات آزاد شود.

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت پایه در اقتصاد و موتور محرکه بیش از 100 رسته شغلی است بر لزوم تعیین راهکارهای اساسی برای خروج این صنعت از رکود در جامعه تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به این جمله که دولت باید با اعطای وام های بانکی به سازندگان مسکن آنان را ترغیب به ساخت و ساز کند، افزود: خروج بازار مسکن کشور از رکود به هیچ وجه بدون بازگشت رونق به ساخت و ساز امکان پذیر نیست.

خسروی با تصریح اینکه بازار مسکن تنها در صورت رونق ساخت و ساز از رکود خارج می شود، یادآورشد: برنامه ریزی و سیاست گذاری ها برای احیای صنعت ساختمان باید به نحوی باشد که منجر به بازگشت انگیزه و نقدینگی به بازار ساخت و ساز شود.