ركورددار استيضاح در دولت يازدهم اگرچه نقل است كه حسن روحاني هزينه‌هاي بسياري براي دفاع از گفته‌ها و عملكرد او در محافل سياسي پرداخت كرده، اما حمايت‌هاي او در دوران انتخابات رياست‌جمهوري از حسن روحاني سبب شد تا اعتماد حسن روحاني را دوباره به خود جلب كند. به اين ترتيب درصورتي كه او بتواند از مجلس راي اعتماد بگيرد، براي سومين بار برصندلي وزارت خواهد نشست. هرچند كه اين‌بار چالش‌هاي آخوندي كمتر از چهارسال قبل است و بار سنگين مسكن مهر كه به او طرح مزخرف گفته شده، اما به باور كارشناسان او در كارنامه‌اش هيچ دستاوردي براي ساماندهي بازار مسكن نداشته است. عباس آخوندي متولد سال 1336، داراي مدرك كارشناسي و كارشناسيي ارشد مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه تهران و مدرك تحصيلي دكتراي اقتصاد سياسي از كالج رويال هالووي لندن است.
آخوندي كه عضو هيات علمي دانشگاه تهران است، در سال‌هاي 1361 تا 1365 معاون سياسي وزارت كشور بود و از 1372 تا 1376 در كابينه دولت سازندگي وزير مسكن و شهرسازي شد. عضويت در شوراي مركزي جهاد سازندگي، مسووليت پشتيباني از جبهه‌هاي جنگ حق عليه باطل، دبير شوراي امنيت، رياست ستاد مرزها، رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي از ديگر سوابق اجرايي عباس آخوندي در دولت‌هاي گذشته است.
آخوندي كه در چهار سال گذشته دوبار از تيغ استيضاح گذشته، در برنامه چهارسال آينده‌اش هم بخش مسكن چندان پررنگ نيست. هرچند طرح مسكن اجتماعي كه هنگام اخذ راي اعتماد در دولت يازدهم مطرح كرد را باز هم تكرار كرده، اما نزديكانش مي‌گويند، اين طرح قابل اجرا نيست و او هم اعتقاد چنداني به اجراي اين طرح ندارد. عباس آخوندي در برنامه پيشنهادي خود براي چهارسال دولت دو ازدهم وعده داده كه: توسعه يكپارچه شبكه حمل و نقل عمومي كشور را در قالب 10 كريدور توسعه و با ايده كلان اتصال به شبكه حمل و نقلي كشورهاي همسايه در دستور قرار مي‌دهد. همچنين افزايش سهم حمل و نقل عمومي به عنوان دومين اولويت استراتژي وزارت راه تعيين شده است. افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و بين‌المللي در حوزه‌هاي حمل و نقل، مسكن و شهرسازي در كنار تكميل شبكه‌ راه‌هاي كشور و رشد متوازن آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي اصلي، فرعي و روستايي دو اولويت بعدي آخوندي براي دولت دوازدهم است. همچنين در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي افزايش سهم ترانزيت و ارتقاي نقش بين‌المللي سيستم حمل و نقل كشور و دستيابي به 5/10 ميليون تن جابه‌جايي بار ترانزيت غيرنفتي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. بهبود فرآيند جابه‌جايي بين مرزي در حوزه بار و گردشگري كه بخش عمده بازار صادراتي و گردشگري كشور را شكل مي‌دهد و توسعه زيرساختي و بهبود كه مستقيما بر گسترش عدالت جغرافيايي به سود مناطق پيراموني اثر خواهد داشت، ديگر برنامه آخوندي براي چهار سال آينده است.