سید حسین معماری در گفتگو با خبرنگار سازه نیوز اظهار کرد: در واقع بخش مسکن به دو بخش خرید و فروش و رهن و اجاره تقسیم میشود و به دلیل آنکه افراد پول خود را از بانکها گرفته اند سعی میکنند بیشتر به جای اجاره به رهن گذاری اقدام کنند .
این کارشناس مسکن بیان کرد: از نظر بنگاه داران مسکن، بابت ما به التفاوت رهن و اجاره برای یک میلیون تومان بین 25 تا 30 هزار تومان است در حالی که این رقم در بانک ها به 17 هزار تومان میرسد.
معماری گفت: اگر بازار مسکن بتواند گردش مالی و تولید را در بخش زیر ساخت ها و بقیه قطعات ساختمانی رونق ببخشد سود آوری در بازار مسکن بیشتر میشود.