به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین،براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، در سال 1395 حدود 113 هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت به سال 1394، تقریبا 12.2 درصد رشد داشته است. از این تعداد، حدود 8 هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است.
نگاهی به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری و شهر تهران در طول عمر دولت یازدهم، از سال 1392 تا 1395 نشان می‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی منفی بوده، اما در سال 1395 این رویه منفی معکوس و مثبت شده است. این نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانه‌هایی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود.

روند صدور پروانه‌های ساختمانی، یکی از مولفه‌های پیش‌نگر رونق بازار مسکن است، بر این اساس، با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن در طول سال‌های گذشته، افزایش محدود صدور پروانه‌های ساختمانی، نشانه‌های مثبتی را در ذهن ایجاد می‌کند.

به این ترتیب، در حالی در سال 1392 حدود 172 هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این تعداد در سال 1393 به 117 هزار فقره و در سال 1394 به 101 هزار فقره کاهش یافت، اما در سال 1395 تعداد پروانه‌های ساختماعی صادر شده در کل مناطق شهری به 113 هزار فقره افزایش پیدا کرد.

در تهران نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی از 21 هزار فقره در سال 1392 به 8.1 هزار فقره در سال 1394 افت پیدا کرده است. اگرچه این روند نزولی در سال بعد، یعنی سال 1395 بهبود پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال 1395 در تهران 8.7 هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است.

بررسی فصلی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری نیز نشان می‌دهد که در کل مناطق شهری طی این مدت، هر ساله در فصل زمستان صدور پروانه‌های ساختمانی با رشد تقریبا قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بر این اساس، در زمستان سال 1392 بیشترین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده است.

در زمستان سال 1395 تعداد پروانه‌ها ساختمانی نسبت به فصل پاییز رشدی حدود 50.6 درصدی داشته است. در زمستان سال گذشته 35.4 هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری صادر شده؛ این در حالی است که این در حالی است که این تعداد در فصل پاییز 23.5 هزار فقره، تابستان 27.4 هزار فقره و بهار 27.5 هزار فقره بوده است.