باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در حال حاضر اعلام کرده که متوسط افزایش اجاره بها تک نرخی خواهد بود و در نهایت قیمت اجاره نباید بیش از 10 تا 15 درصد افزایش یابد.

مجید کیان پور با اشاره به اینکه در ماه رمضان میزان نقل وانتقالات مستاجران کاهش یافته است گفت: در این یک ماه بازار اجاره مسکن با رکود مواجه شده، ولی بعد از اتمام این ماه شاهد رونق این بازار تا اواسط مهر ماه خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: دولت در حال حاضر اعلام کرده که متوسط افزایش اجاره بها تک نرخی خواهد بود و قیمت اجاره نباید بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و انتظار ما نیز از بازار همین است.

براساس این گزارش در حال حاضر با اتمام ماه رمضان بازار اجاره به تدریج گرم تر خواهد شد و از سوی دیگر قیمت‌های اجاره نیز رشد پیدا می کند.

طبق گزارشات میدانی در حال حاضر قیمت‌های اجاره در بازار مسکن در بسیاری از مناطق بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته این در حالی است که برخی از مناطق تهران این رشد قیمتی به ۴۰ درصد نیز رسیده است.

براساس این گزارش در حالی در دوران پیش رونق بازار مسکن هستیم نباید با افزایش قیمت‌ها دوباره به رکود گرفتن این بازار دامن بزنیم.