متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در اين‌ماه نيز 4ميليون و 563هزار تومان بوده كه نسبت به‌ماه قبل 0.65درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات خرداد‌ماه در مقايسه با‌ماه مشابه سال قبل نيز همين وضعيت را تجربه كرده به‌گونه‌اي كه معاملات از نظر تعداد 0.8درصد كاهش و از لحاظ قيمت 5.4درصد افزايش يافته است.
همچنين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در خرداد‌ماه 96نشان مي‌دهد كه در اين‌ماه شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 11درصد و در كل مناطق شهري 9.3درصد نسبت به‌ماه مشابه سال قبل رشد كرده است. از ديگر سو اما، آمارهاي بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در سه‌ماهه نخست سال‌جاري، از افزايش تعداد معاملات مسكن در شهر تهران حكايت دارد.
بر اين اساس تعداد معاملات در سه ماهه نخست سال‌جاري با يك درصد افزايش نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته به 37هزار و 120واحد رسيده است. ضمن اينكه از نظر قيمتي نيز متوسط قيمت هر متر زيربناي مسكوني در شهر تهران در سه ماهه نخست سال‌جاري 4.9درصد نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل افزايش يافته و به 4ميليون و 489هزار و 200تومان رسيده است.
در اين ميان با توجه عقب‌نشيني تعداد معاملات بازار مسكن در خردادماه سال‌جاري و كاهش 6.2درصدي معاملات اين‌ماه نسبت به‌ماه قبل، نشان مي‌دهد رشد يك درصدي معاملات در سه ماهه نخست 96 حاصل بهبود نسبي معاملات در ارديبهشت بوده است. كاهش سهم واحدهاي نوساز و با عمر كمتر از 5سال از كل معاملات مسكن، يكي از نكاتي است كه در ماه‌هاي اخير در آمارهاي بانك مركزي ديده مي‌شود و در آمارهاي مربوط به خردادماه تا حدي تشديد شده است.
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در خرداد 96به تفكيك عمر بنا حاكي از تداوم كاهش سهم واحدهاي واحدهاي تا 5سال ساخت از معاملات بوده است و واحدهاي تا 5سال ساخت در اين‌ماه در حالي با سهم 46.9درصدي، بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني معامله شده را به‌خود اختصاص داده‌اند كه سهم مذكور نسبت به‌ماه قبل 0.7درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 10.1درصد كاهش يافته است.
همچنين بررسي‌هاي نشان مي‌دهد سهم واحدهاي مسكوني تا 5سال ساخت در خرداد‌ماه 95نسبت به‌ماه مشابه سال 94نيز كاهش 2.9درصدي را تجربه كرده است. به‌عبارتي ديگر، به‌نظر مي‌رسد روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال‌هاي گذشته و تداوم ركود در ساخت‌وساز مسكن، زمينه‌ساز كاهش عرضه آپارتمان‌هاي مسكوني نوساز و با عمر كم به بازار فروش شده است و اين مسئله در آينده مي‌تواند منجر به افزايش قيمت به‌دليل كمبود عرضه شود.
در اين ميان اما از آنجايي كه روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني در تهران از تابستان 95متوقف شده و در سه ماهه سوم اين سال توانسته است رشد 11.8درصدي را تجربه كند، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه به‌تدريج از فصل تابستان سال‌جاري، عرضه واحدهاي نوساز به بازار افزايش يابد و روند نزولي سهم واحدهاي با عمر كمتر از 5سال از كل معاملات متوقف شده و به روند صعودي بازگردد.