عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت با دریافت مالیات و عوارض از واحد‌های مسکونی موجب افزایش رکود در بازار مسکن می شود.

مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دریافت مالیات و عوارض در بازار مسکن تاثیرات منفی ایجاد می‌کند و به رکود در این بازار دامن می‌زند.

وی افزود: دولت باید از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند، این درحالی است که دریافت مالیات ۲۰ درصدی از فروش اولین واحد‌ مسکونی از سازندگان، نقش موثری در کاهش ساخت و ساز مسکن دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در صنعت ساختمان باید تلاش کنیم که ساخت و ساز به دست سازندگان ذی صلاح و متخصص واگذار شود که متاسفانه در حال حاضر بسیاری افراد از صنایع دیگر وارد حرفه ساخت و ساز شده اند و این امر زمینه ساز کاهش کیفیت شده است.