جهان اقتصاد در گفت وگو با یک کارشناس مسکن نوشت:جوانان نمی توانند خانه هایی با قیمت های بالا خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین بالا است، قیمت مسکن کاهش نمی یابد.

محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن، درباره مصوبه اخذ مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن گفت: تصویب چنین مصوباتی در زمانی که انتخابات به پایان رسیده است و زمزمه هایی از خروج مسکن از رکود به گوش می رسد، لازم است، چرا که دولت باید درآمدهای خود را به حدنصاب برساند، بنابراین باید مالیات سود ناشی از مسکن اخذ شود.

وی افزود: طبیعی است که این مصوبه از سوی افرادی که منتظر بودند مسکن همانند سیستم های گذشته از رکود خارج شود، با آن مخالفت می کنند اما آنچه مهم است، مکانیزم محاسبه و تعیین سود است که البته ساده نیست، به همین دلیل مشکلات عدیده ای برای فروشنده ها و خروج از بحران مسکن به همراه دارد.

وی در این باره توضیح داد: حال اینکه مالیات را چگونه محاسبه کنند و مبنا را ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگذارند، احتمالا مشکلاتی را به وجود آورد مگر اینکه مگر اینکه شفاف گفته شود که منظور از قیمت تمام شده چه هست و سود چگونه محاسبه می شود، در غیر این صورت با توجه به رکودی که در این بخش وجود دارد، پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت.

عدالتخواه در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه منجر به تشدید رکود در این بخش می شود یا نه؟ اظهار کرد: رکود مسکن واقعیتی است که کسانی که در بخش مسکن کار می کنند باید بدانند دیگر مثل گذشته نمی توانند بدون حساب و کتاب به ساخت و ساز ادامه دهند، چراکه از یک سو، مهاجرت ها به سمت شهرهای بزرگ و به ویژه تهران کاهش پیدا کرده است یعنی دیگر جمعیتی در روستاها و شهرهای کوچک نمانده که بخواهند مهاجرت کنند و البته آلودگی این شهرها، گرانی و... مزید برعلت شده است. بنابراین کسانی که دربخش مسکن کار می کنند باید به این مسائل توجه بکنند.

وی با بیان اینکه زمانی که نیازی کاهش پیدا می کند، تولید که مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: ما باید زمانی تولید کنیم که مصرف کننده اش هم موجود باشد. آقایان حساب و کتاب می کنند و می گویند افراد بی خانه زیاد است، پس ما باید تولید کنیم. درست است که افراد بی خانه زیاد است اما اینها توان خرید ندارند. شما حساب کنید با توجه به بیکاری که وجود دارد، جوانان نمی توانند خانه هایی با قیمت های بالا خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین بالا است، قیمت مسکن کاهش نمی یابد.

این کارشناس بازار مسکن با تشریح تاثیر این مصوبه بر قیمت مسکن اذعان داشت: از یک سو، زمانی که فروشنده می بیند یک درصدی بر هزینه های ساخت و ساز اضافه شده است و مبلغی به عنوان مالیات می پردازد، آن را به قیمت تمام شده اضافه می کند اما به اعتقاد من از سوی دیگر، چون متقاضی مسکن کاهش پیدا کرده است نمی تواند مستقیما به صورت افزایش قیمت ناگهانی  تاثیر بگذارد. با این حال، یک دلسردی برای سازندگان ایجاد می کند که کم کم از این بازار خارج شوند و مشخص هم نیست که مشکلات این قشری که سالیان سال در این بخش کار می کردند، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

وی خاطرنشان کرد: حال اگر این جریان قرار است اصلاح شود، باید حساب شده پیش رفت و به طور دقیق مشخص شود با چه مکانیزمی می خواهند سود این را مشخص کنند، نه اینکه جو روانی ایجاد کنیم. شاید هم در نهایت سر جمع کمتر از گذشته شود. اگر کسی سودی از بخش مسکن برده باشد باید مالیات بپردازد. الان که برخی مدعی هستند سودی نبردند، پس مالیاتی هم نخواهند داد. پس روزنامه ها و دیگران نباید جو را تشدید کنند، یعنی باید ببیند سود واقعی چقدر هست، بر اساس سود واقعی یک درصدی را برای خانه های ارزان و لوکس تعیین کنند.