به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، تصمیمی که بر اساس آن، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال 95 را بر حسب مورد، مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد کرد. احتمال دارد با توجه به گران‌تر شدن هزینه تمام‌شده مسکن برای سازندگان، خریداران مسکن هم با افزایش قابل توجه قیمت در خرید محصول نهایی مواجه شوند. مطابق این مصوبه، سازندگان حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوساز خود، باید معادل 25 درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش را به عنوان مالیات بپردازند. جالب تر اینکه همین دگرگونی مالیاتی، سبب شده تا در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها)، نسبت به قبل  دست‌کم 40 برابر شود.