بعد از انتشار بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ملزم شدن سازندگان حقیقی به پرداخت مالیات عملکرد و واکنشهای گسترده نسبت به این مصوبه، در نهایت هیئت وزیران در روزهای گذشته در همین خصوص به پیشنهاد  وزارت اقتصاد آیین نامه‌ اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم  را در 14 ماده تصویب کرد. ماده 2 این آئین نامه تاکید دارد، درامد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول مالیات بر درامد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
 
مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.
 
گفتنی است پیش از این سازندگان مسکن بر اساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم تنها ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال مسکن بوده‌اند. در شرایط فعلی با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال پرداخت مالیات بر درامد اشخاص حقیقی فعال در صنعت ساختمان نیز الزامی شد.
 
همچنین تبصره 1 ماده 6 آیین نامه مذکور تاکید دارد، اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از صدور پایان کار آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقم می‌باشد.
 
در روزهای اخیر برخی رسانه های نزدیک به دولت از پلکانی شدن دریافت مالیات ساخت و فروش مسکن خبر داده‌اند. بر  اساس این اخبار سازنده‌های حقیقی  متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا 50 میلیون تومان»، «تا 100 میلیون» و «بیش از 100 میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های 15 ، 20 و 25 درصد خواهند شد. این در حالی است که متن مصوبه هیئت دولت هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع نداشته است.