آمارهای رسمی حکایت از این دارند که رشد بخش ساختمان از ابتدای سال ۹۱ وارد روند منفی شده و به جز رشد مثبت ۱.۷ درصدی در فصل سوم سال ۹۲ ، در طول ۲۳ فصل باقیمانده این روند را ادامه داده است.بر اين اساس، بخش ساختمان كه در سال‌هاي انتهايي دهه 90رشد مثبت 20تا 27درصدي را نيز تجربه كرده بود در طول 6سال گذشته دچار وضعيتي شده كه طعم رشد منفي 28.3درصدي را نيز در فصل سوم سال 95چشيده است.

به گزارش همشهری، از ديگر سو بررسي آمارهاي مركز آمار ايران از رشد بخش ساختمان نشان مي‌دهد كه رشد اين بخش در سه‌ماهه پاياني سال 95توانسته است تا حد زيادي بهبود پيدا كند و از رشد منفي 28.3درصدي در فصل پاييز، به رشد منفي 0.3درصد در فصل زمستان برسد.

همچنين همسنجي و بررسي آمارهاي مربوط به رشد بخش ساختمان با آمارهاي منتشر شده از وضعيت صدور پروانه‌هاي ساختماني حاكي از اين است كه در طول سال گذشته وضعيت صدور پروانه‌هاي ساختماني بهبود يافته و روند صعودي در پيش گرفته است كه مي‌تواند بارقه‌هايي از اميد براي مثبت شدن رشد بخش ساختمان تلقي شود.

رايحه رونق بازار مسكن در تابستان
آمارهاي منتشرشده از سوي بانك مركزي در زمينه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده نشان مي‌دهد كه روند منفي صدور پروانه‌هاي ساختماني در نقاط شهري پس از چندين فصل متوالي رشد منفي، از فصل نخست سال 95مثبت شده و در پايان سه‌ماهه سوم اين سال رشد 17.6درصدي را تجربه كرده است.

براساس اين آمارها، روند منفي صدور پروانه‌هاي ساختماني در تهران نيز با يك فصل تأخير نسبت به كل مناطق شهري كشور، از سه ماهه دوم سال 95 به 7درصد رسيده و در سه ماهه سوم اين سال توانسته است رشد 11.8درصدي را تجربه كند. بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن نيز اين تحولات را مثبت ارزيابي مي‌كند و به همشهري مي‌گويد:

با بررسي وضعيت اقتصادي كشور پيش‌بيني مي‌شود كه نشانه‌هاي رونق بازار مسكن، در فصل تابستان مشاهده شود و مثبت شدن روند صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال گذشته و همچنين حركت بخش ساختمان به سمت خروج از محدوده رشد منفي را مي‌توان رايحه اين رونق تلقي كرد.

ستاريان معتقد است از اواسط سال گذشته عواملي مانند خوش بيني به آينده بازار مسكن و اميد به رونق باعث شده است افراد بيشتري براي دريافت پروانه ساختماني و سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت مسكن وارد عمل شوند و همين مسئله با چند‌ماه تأخير نسبتا توانسته است خود را در رشد بخش ساختمان نشان دهد اما اين به‌معناي حل تمام مشكلات نيست و تضميني براي تداوم آن وجود ندارد مگر اينكه اوضاع بازار مسكن طبق پيش‌بيني‌ها بهبود پيدا كند و گردش مالي و نقدشوندگي اين بازار بهتر شود.

اميد به تداوم ثبات فعلي در بازار مسكن
گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در ارديبهشت سال‌جاري نشان مي‌دهد كه تعداد معاملات مسكن تهران در اين‌ماه به 16هزار و 374واحد مسكوني رسيده كه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 6.4درصد رشد كرده است. همچنين متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در تهران در اين‌ماه به 4ميليون و 533هزار و 600تومان رسيده كه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين ميان احتمال كاهش شديد عرضه آپارتمان‌هاي مسكوني به بازار فروش، يكي از عمده‌ترين مسائلي بود كه با تداوم افت صدور پروانه‌هاي ساختماني قوت گرفت. مسئله قابل توجهي كه به نوعي در آمارهاي بانك مركزي ردي از آن وجود داشت؛ براساس گزارش بانك مركزي، بررسـي توزيـع تعـداد واحـدهاي مسـكوني معامله شده به تفكيك عمر بنا در گزارش بانك مركزي حكايت از آن دارد كه سهم واحدهاي تا ٥ سـال سـاخت در معاملات اين‌ماه در مقايسه با سهم اين واحدهاي در معاملات ارديبهشت‌ سال قبل حدود 4.4درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحد‌ها با عمر بيش از 5سال افزوده شده است؛

مسئله‌اي كه مي‌تواند متاثر از كاهش شديد ساخت‌وساز در سال‌هاي اخير و افت عرضه واحدهاي نوساز به بازار باشد اما با توجه به افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني در ماه‌هاي اخير و نزديك شدن رشد بخش مسكن به محدوده مثبت، مي‌توان اميدوار بود كه احتمال كاهش عرضه واحدهاي مسكوني به بازار خنثي شود و بازار مسكن از ثبات فعلي خارج نشود.