سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت برای رونق بازار مسکن، سیاست خروج غیرتورمی این بخش از رکود است.

محمدباقر نوبخت در گفت‌وگویی افزود: به‌طور طبیعی رونق بازار مسکن با گرانی کاذب به دست نمی‌آید.
وی ادامه داد: به‌طور مثال اگر میزان وام مسکن حدود 20میلیون تومان افزایش یابد اما تدابیری برای کنترل بازار مسکن اتخاذ نشود به‌نحوی که مردم مجبور شوند 50 میلیون تومان بابت گرانی کاذب و جدید مسکن پرداخت کنند، در عمل افزایش وام مسکن ارزشی ندارد و تنها باعث می‌شود به اقشار کم‌درآمد جامعه برای خانه‌دار شدن فشار اقتصادی بیشتری وارد شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نیاز جمعیت جوان کشور به مسکن این ضرورت را ایجاب می‌کند برنامه‌ها برای خانه‌دار شدن مردم و رونق بازار مسکن به‌نحوی اجرایی شود که مردم پولی بابت افزایش کاذب قیمت مسکن پرداخت نکنند و در بازار عرضه و تقاضای متعادل باشد.