رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران از افزایش متعارف قیمت مسکن به عنوان پیش نیاز ورود مسکن به فاز رونق نام برد و گفت: افزایش تسهیلات ساخت و ساز و تزریق منابع مالی به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود می شود.

حسن محتشم با بیان این‌که معمولا تاثیر پرداخت تسهیلات و تزریق مالی به بخش ساخت  وساز و فعالیت های ساختمانی خود را با وقفه زمانی بیشتری نسبت به اثر تسهیلات خرید ملک در بازار مسکن نشان می دهد، اظهار کرد:‌پرداخت تسهیلات و تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در زمان و سرعت خروج بازار مسکن از حالت رکود و ورود به فاز رونق است.

وی با بیان این‌که افزایش تسهیلات ساخت  و ساز و تزریق منابع مالی به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود می شود، تصریح کرد: رونق بازار معاملات مسکن در نتیجه پرداخت تسهیلات خرید آپارتمان خود یکی از عوامل بروز رونق در بازار ساخت واحدهای مسکونی نیز هست.

وی ادامه داد: به این معنا که با تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی، تقاضا برای خرید آپارتمان در بازار افزایش می یابد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه گذاری های جدید و بازار ساخت  و ساز است.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه از تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به عنوان فرصت ویژه برای افزایش بنیه مالی ساخت  و ساز سازندگان یاد کرد که اثر خود را طی یکی دو سال آینده به شکل افزایش عرضه واحدهای مصرفی نشان می‌دهد.

محتشم افزود: نقش تسهیلات خرید و ساخت مسکن که طی دست کم یکسال اخیر به متقاضیان پرداخت شده در تامین مسکن گروه های مصرفی به خصوص خانه اولی ها بسیار پررنگ و قابل توجه بوده است و دولت در ادامه با توجه به چشم اندازهای تعریف شده بنا دارد این سیاست ها را ادامه دهد.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان خانه اولی، متقاضیان ساخت و خرید مسکن در بافت های فرسوده، سایر متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان و همچنین تدابیر ویژه برای تامین سالانه 100 هزار واحد مسکن اجتماعی از محل تسهیلات بانکی و سایر روش های پیش بینی شده به خصوص همکاری بانک مسکن برای نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، برخی از این سیاست هاست.

محتشم تاکید کرد: به نظر می رسد با وجود این شواهد تابستان امسال پیش رونق در بازار مسکن تسریع شود و از نیمه دوم سال شاهد ورود بازار مسکن به فاز رونق باشیم که این رونق هرگز به معنای افزایش محسوس و بیش از تورم عمومی قیمت ها نخواهد بود.

وی افزایش متعارف قیمت مسکن به میزان تورم را از ضرورت ­های ورود بازار مسکن به فاز رونق اعلام کرد و گفت: رونق در بازار مسکن اگر چه به معنای جهش قیمت ها نیست اما رشد قیمت مسکن در حد تورم عمومی در زمان رونق طبیعی خواهد بود و انگیزه ساخت و ساز را در سازندگان تقویت می کند.

محتشم افزود: افزایش حجم معاملات مسکن طی ماه های اخیر تا حدی انگیزه سازندگان را برای ورود تدریجی به بازار ساخت  و ساز تقویت کرده است؛ به طوری که هم اکنون شاهد بازگشت آرام گروه هایی از سازندگان به عرصه ساخت  و ساز هستیم که پیش از این در نتیجه رکود بازار مسکن از فعالیت در این بازار باز مانده بودند.