این نوع تقاضا حداقل با یک تفاوت عمده نسبت به تقاضای موجود در بازار مسکن سایر مناطق در تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی همراه است؛ درحالی که عمده متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان در بازار مسکن به دنبال خرید واحدی کم‌سن و سال‌تر نسبت به آپارتمان محل سکونت خود و اغلب متقاضی خرید واحدهای نوساز هستند، حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید آپارتمان در شهرک غرب، افرادی هستند که از واحدهای نوساز صرف نظر کرده و حتی حاضر به تبدیل واحد نوساز خود در برخی محله‌های مرغوب با واحدهای قدیمی‌ساز در این منطقه هستند. این دسته از متقاضیان که هم اکنون در محلات مرغوبی همچون سعادت‌آباد و برخی دیگر از مناطق شمالی شهر زندگی می‌کنند اغلب با هدف نقل مکان به محله‌ای آرام‌تر، همراه با فضای بازتر و تمرکز جمعیتی و ترافیک کمتر، متقاضی خرید واحد مسکونی در شهرک غرب هستند. به گزارش دنیای اقتصاد،  هر چند عمده آپارتمان‌های واقع شده در شهرک غرب قدیمی‌ساز هستند و حداقل 20 سال از زمان ساخت آنها می‌گذرد اما به رغم وجود چنین ویژگی، این منطقه یکی از کانون‌های مهم تقاضا برای خریداران مصرفی متعلق به طبقات درآمدی مرفه‌تر محسوب می‌شود. با این حال، صرف نظر از سن بالای آپارتمان‌های شهرک غرب، با در نظر گرفتن سایر مزیت‌های این منطقه می‌توان گفت سطح قیمت مسکن در محلات مختلف آن به نسبت مناسب است؛ این عامل هم یکی دیگر از دلایل افزایش استقبال از خرید مسکن در این منطقه محسوب می‌شود.