غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح آخرین جزئیات از پرونده تعاونی مسکن برق اظهارکرد: قاضی ویژه برای این پرونده در نظرگرفته شده است.

وی افزود: این پرونده به صورت مستقل در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی ۶ و ۱۲ مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه ۶ ارجاع که پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

اوایل مهرماه سال ۱۳۹۲ برگزاری دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز شد و در نهایت بخش سوم این پرونده با بیش از ۹۰۰ شاکی با برگزاری چهار جلسه در اردیبهشت ماه سال گذشته پایان یافت.