آخرین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی این اطمینان خاطر را به مردم و انبوه‌سازان داد که خانه بدون گرانی وارد دوره رونق می شود. 
«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر خود درباره وضعیت بازار مسکن، گفت: تمام شاخص های پیش نگر اقتصادی می گویند که بازار مسکن در حال رشد است و این رونق بازار بدون افزایش قیمت های جهشی و نهایت افزایش قیمت ها در حوزه مسکن همسطح نرخ تورم خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، همچنین طبق گفته «حامد مظاهریان» معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی که قیمت مسکن در دو دولت نهم و دهم بیش از 500 رصد رشد داشته و سیاست های دولت قبل موجب شد که قیمت زمین در تهران هم قیمت زمین در کشور اورپایی مانند سوئد شود، در دولت یازدهم بیشترین رشد قیمت چیزی حدود 10 درصد بوده است.
انبوه‌سازان هم معتقد هستند که امسال، سال رونق بازار مسکن است و این رونق در نهایت با افزایش قیمت 15 درصدی همراه خواهد بود. حال اینکه گفته می شود، خانه های با متراژ حول 70 متر زودتر به رونق می رسند چراکه در حال حاضر متقاضی و نیاز واقعی بازار مسکن قدرت خرید خانه با این متراژ را دارد.