به گزارش دیوان اقتصاد، سیدحمید کلانتری در گفت وگو با مهر درباره تأثیر رکود بازار مسکن بر تعاونی های مسکن گفت: اینکه گفته می شود تعاونی های مسکن ورشکسته شده اند، صحت ندارد؛ چون تعاونی متعلق به اعضاست و بیشترین اتفاقاتی که برای آنها رخ می دهد، شامل رکود، اختلاف داخلی میان اعضا یا تأخیر در انجام تعهدات است؛ اما اینکه گفته شود بدهی بالا آورده اند یا میزان هزینه هایشان از درآمدهایشان به حدی بیشتر شود که آن شرکت تعاونی مسکن به ورطه ورشکستگی بیفتد، صحت ندارد و تا به حال اتفاق نیفتاده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رکود بازار مسکن و نقش آن در تعاونی های این بخش ادامه داد: در حال حاضر بخشی از تعاونی های مسکن سازمان ها، دستگاه ها و نهادها به دلیل همین رکود، دچار کم کاری و توقف فعالیت شده اند و اعضای آن ترجیح می دهند پول خود را به تعاونی مسکن ندهند؛ اما به محض اینکه دوباره بازار مسکن رونق بگیرد، این تعاونی ها هم از رکود و توقف فعالیت خارج می شوند.
وی تأکید کرد: تعاونی مسکن نوعی فعالیت است که همواره در حوزه مسکن نقش مؤثر داشته و هیچ وقت هم از دایره فعالیت این بخش کنار گذاشته نخواهند شد. چراکه همیشه به این صورت بوده که اعضای سابق خانه دار شده و از عضویت تعاونی خارج می شوند و اعضای جدید وارد شده و برای خانه دار شدن در آن سرمایه گذاری می کنند.
این مقام مسئول درباره تعداد تعاونی های مسکن راکد و یا متوقف از فعالیت گفت: کار ما آمارگیری نیست.
کلانتری درباره تعاونی های مسکن مهر نیز اظهار داشت: تعاونی مسکن مهر از ابتدا نوع فعالیت و مأموریتش متفاوت بود. این تعاونی ها برای ماندن در بخش مسکن تأسیس نشده بودند؛ بلکه ایجاد شده بودند تا یک تعداد مشخصی واحد مسکونی را بسازند و تحویل اعضا بدهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز هر تعاونی مسکن مهر که واحدهای تکلیفی اش را ساخته و تحویل اعضا داده، پس از انجام امور تسویه و اقدامات قانونی آن، منحل شده است.
به گفته این مقام مسئول، یک میلیون واحد مسکن مهر ساخته شده، تعاونی ساز هستند که تحویل اعضا شده و تعاونی های مسکن سازنده این واحدها، پس از تسویه، منحل شده اند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تعاونی ساز نیز با درصد پیشرفت فیزیکی بالا باقی مانده که پس از تحویل آنها به اعضا، شرکت های تعاونی سازنده آنها منحل خواهند شد.