فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه وضعیت بازار  مسکن نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته است، گفت: طی ماه‌های گذشته حجم معاملات افزایش یافته، اما واقعیت این بازار آن است که وضعیت پایداری در این بازار دیده نمی‌شود.
 
 
وی در ادامه افزود: انتظارات ما از بازار مسکن تا به امروز محقق نشده و تنها امید ما به فصل تابستان و جابه جایی‌ها است.
 
 
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: بازار مسکن طی ۴ سال گذشته شرایط مطلوبی نداشته و تلاش شده که این بازار رونق گیرد و در این بخش تمامی نگاه‌ها به افزایش تسهیلات معطوف شده است.
 
 
پورحاجت اظهارداشت: متأسفانه سیستم بانکی کشور تا به امروز نتوانسته نیاز بانکی بازار مسکن را تأمین کند، به طوریکه قدرت نقدینگی در این بازار از سال ۹۰ کاهش چشم گیری یافته است.
 
 
وی یادآور شد: از سال ۹۱ دولت سعی کرد متناسب با شرایط بازار مسکن قدرت نقدینگی را افزایش دهد، اما موفق نشد.