به گزارش عصر امروز، فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی کشور، با اشاره به اینکه باید نرخ سود تسهیلات در کشور کاهش پیدا کند، گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن را باید ۲ تا ۳ درصدد کاهش دهیم تا بتوانیم مردم را به سمت خرید مسکن سوق دهیم.

 
وی در ادامه افزود: با شناسایی نیازمندان واقعی مسکن و پرداخت تسهیلات به آنها می توان مانع سوادگری و سفته بازی در بازار شد.

 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: باید یک تحرک در بازار مسکن با پرداخت تسهیلات ایجاد کنیم اما باکاهش نرخ سود باید مراقب باشیم شوکی به بازار مسکن ایجاد نشود.

 
 
رجبی یاد آور شد: باید سعی کنیم با رونق اقتصادی در کشور سرمایه ها را به بخش کارهای تولیدی روانه کنیم.