به گزارش رادیوسهام به نقل از ایران؛ اما مشخص شدن نتیجه انتخابات از یک سو و نزدیک شدن به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سوی دیگر اجرای برنامه‌های جدید دولت انتظار رونق در بازار مسکن را پررنگ کرده است. دولت یازدهم در بخش مسکن و برای خانه دار شدن اقشار مختلف برنامه‌های مختلفی تدارک دید اما ناتمام ماندن مسکن مهر و هزینه‌های سنگین آن موجب شد دولت ابتدا به خاطر تعهد به متقاضیان مسکن مهر اتمام آن را در اولویت قرار دهد.

با نزدیک شدن به پایان کار دولت یازدهم مسکن مهر نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به این ترتیب دست دولت برای اجرای برنامه‌های مسکنی خود بازتر خواهد بود. البته برنامه‌هایی مانند افزایش وام خرید از ۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون، نوسازی و ساخت مسکن روستایی و ساخت مسکن با کمک نهادهای حمایتی شروع شده و این‌طور نیست که ساخت مسکن معطل مسکن مهر مانده باشد اما اجرای کامل برنامه‌ها با وجود نابسامانی باقی مانده از دولت قبل و برنامه مسکن مهر که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع دولتی را بلعید تقریباً کاری دشوار بود.

افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن  در ۸ سال کسانی که تلاش می‌کنند تداوم رکود بازار مسکن را به دولت نسبت دهند هرگز تمایل ندارند بالا رفتن افسارگسیخته قیمت‌ها بخصوص از سال ۹۰ تا ۹۲ و تأثیرش بر وضعیت کنونی مسکن را به خاطر بیاورند. از سال ۸۴ تا ۹۲ جهش ناگهانی در قیمت زمین رخ می‌دهد و در طول ۸ سال قیمت ها بیشتر از ۷۰۰ درصد بالا می‌رود که موجب تلاطم در بازار مسکن شد و آثار آن همچنان در این بازار نمود دارد چون زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تورم شدید قیمت مسکن است.