حامد مظاهریان بااشاره افزایش سقف تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان گفت: این تسهیلات بسیار سالم و از طریق سپرده گذاری متفاضیان پرداخت می‌شود و درصد بیشتری از قیمت خرید خانه را شامل می‌شود.
 
مظاهریان اظهار داشت: صندوق پس انداز یکم متکی به بودجه دولت نیست و از طریق تجهیز منابع توسط بانک صورت می‌گیرد و با افزایش یا کاهش قیمت نفت تغییری در این تسهیلات ایجاد نمی‌شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تسهیلات مسکن به تدریج وارد بازار می‌شوند بنابراین فرآیندی را در این بازار ایجاد نمی‌کند.
 
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده گذاری صورت گرفته و بانک متعهد است که از حساب‌های خود ۲ برابر سپرده گذاری را پرداخت کند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان در طی یکسال آینده و بدون کمک بودجه دولت از طریق تسهیلات به بازار مسکن تزریق می‌شود.