به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۳ هزار واحد مسکن مهر ملکی شهریار که در سال ۹۱ آغاز شد و قرار بود دو ساله به پایان برسد، هنوز به جایی نرسیده است. براین اساس، مدیرعامل این شرکت در آن زمان اعلام کرده بود که پیش فروش پروژه ۳ هزار واحدی خودمالکی در شهرستان شهریار شروع شده و تاکنون ۱۶۰۰ واحد مسکونی از این پروژه پیش فروش شده است.

وی با بیان اینکه علمیات احداث این پروژه ۲ ساله به پایان می‌رسد، گفته بود: با توجه به افزایش قیمت مسکن و نیز مشکلات مردم در تامین نقدینگی به دنبال تسیهل شرایط پرداخت اقساط پیش فروش در این پروژه بوده ایم و با این رویکرد، متقاضیان صرفا با پرداخت مبلغی درحدود ۳۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه می توانند در این پروژه ثبت نام کنند.

این در حالی است که در حال حاضر این پروژه هنوز نیمه تمام است و مدیران شرکت در پاسخ به ثبت نام کنندگان می‌گویند که پول کافی برای اتمام پروژه را نداریم.

بنابه گفته برخی خریداران این واحدها، مدیران این شرکت می‌گویند قرار بود از محل خط اعتباری مسکن مهر، وام به این پروژه اختصاص پیدا کند اما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، این وام به آنها اختصاص نیافته است.

حتی به برخی از متقاضیان این واحدها اعلام شده که می‌توانند ۵ میلیون تومان از بانک مسکن حواله خریداری کرده و وام ۲۵ میلیون تومانی را دریافت کنند و در اختیار مدیران شرکت بگذارند تا این واحدها به اتمام برسد.

این در حالی است که از آغاز به‌کار این پروژه ۴ سال می‌گذرد و همچنان به جز نمای ساختمان‌های ابتدا، مابقی پروژه به حالت نیمه تعطیل است و آورده‌ای هم که متقاضیان بابت آن پرداخته‌اند، به جایی نرسیده است.