فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته مسکن رشد ۱۰ درصدی داشته است گفت: بازار مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ توانسته رشد بهتری داشته باشد.

 وی در ادامه تصریح کرد: بهسازی بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی و نیز تکمیل مسکن مهر نقش موثری در خروج از رکود بازار مسکن دارد.

عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: امسال بازار مسکن ازبحران رکود خارج می‌شود و رونق به این بازار باز می‌گردد. رجبی گفت: ۹۰ درصد واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است. با مدیریت صحیح و با تحویل واحدهای مسکن مهر می شود رکود را از بازار مسکن خارج کرد.