به گزارش رادیو سهام، علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در گفتگویی،با اشاره به اینکه من هیچ افزایش قیمتی در بخش اجاره را در طی دوسه ماه اخیر تایید نمی کنم، گفت:آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش قیمتی در بخش اجاره وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: بازار مسکن نیز پتانسیل افزایش قیمت را با وجود این تعداد واحد خالی مسکن نیز ندارد.
چگینی با اشاره به اینکه به طور متوسط طی ۴ سال گذشته سالیانه ۱۰ الی ۱۱ درصد قیمت اجاره افزایش پیدا کرده،تصریح کرد:  امسال نیز قیمت اجاره افزایش شدیدی پیدا نمی کند.
چگینی گفت : قیمت اجاره مسکن به دلیل موجودی بالای مسکن امسال برابر با نرخ تورم رشد پیدا می کند.
وی تصریح کرد: ممکن است قیمت های اجاره در تابستان بیشتر از نرخ تورم باشد اما به طور میانگین سالیانه قیمت ها برابر با این نرخ رشد می یابد.