به گزارش فیدوس: بار دیگر شورای پول و اعتبار در جهت رونق بازار مسکن افزایش وام مسکن را تصویب کرد تا با اهرم افزایش قدرت خرید به رکود مسکن پایان دهد.
با مصوبه تسهیلات سپرده پس‌انداز مسکن یکم از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد.
علاوه بر افزایش وام مسکن بانک توسعه تعاون هم موظف به پرداخت تسهیلات خرید مسکن شد تا منابع بیشتری به این بخش تزریق شود.
بر همین اساس شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار موارد زیر را تصویب کرد: افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن.
موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن‌ تا سقف مبالغ زیر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک.
- شهر تهران معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)
- مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۸۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال)
- سایر مناطق شهری معادل ۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال).
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای زوجین فراهم می‌شود.
بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند. به این ترتیب بانک مسکن می‌تواند به استفاده‌کنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن انفرادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن توسط زوجین پرداخت کند.
در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده روی یک واحد مسکونی، موافقت می‌شود.
بر این اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن که تا‌کنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند، این امکان برای آنها فراهم می‌شود تا ضمن استفاده از امتیاز تسهیلات حساب خود، مابه‌التفاوت تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند.
با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی موافقت شد.
بر این اساس زوجین دارنده حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداکثر سقف تسهیلات متعلقه به آن حساب، مشترکا برای خرید یک واحد مسکونی اقدام کنند.
به عنوان مثال زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیلات انفرادی هرکدام ۴۰۰ میلیون ریال می‌توانند به صورت مشترک ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید روی یک واحد مسکونی دریافت کنند.با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی‌های مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اساس مصوبه مورخ 29/2/1394 شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل ۶۰۰ میلیون ریال، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۵۰۰ میلیون ریال، سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال قابل اقدام است. همچنین امکان اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسری می‌یابد. به این ترتیب، بانک توسعه تعاون می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به تعاونی‌های مسکن اقدام کند.
جزییات مصوبه افزایش وام مسکن
در همین حال سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: ‌ مقرر شد در کنار تسهیلات حق‌تقدم برای افراد به صورت انفرادی، ١٠ میلیون تومان تسهیلات دیگر بدون سپرده پرداخت شود.
میرمحمدصادقی درباره این مصوبات گفت: بر اساس مصوبه اول تسهیلات‌گیرندگان از محل اوراق حق‌تقدم مسکن در شهر تهران از اوراق می‌توانستند ۶۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها ۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند با این حال مقرر شد در کنار این تسهیلات برای افراد به صورت انفرادی ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده در نظر گرفته شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص افرادی که مبادرت به خرید اوراق تسهیلات مسکن کرده بودند گفت: پیش از این به افراد مبلغ ۶۰ میلیون تومان در تهران پرداخت می‌شد، اما سقف این تسهیلات برای افراد به صورت انفرادی ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که زوجین هر یک می‌توانند ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جدید دریافت کنند، سقف تسهیلات برای آنها از ۸۰ میلیون تومان در شهر تهران به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره مصوبه دوم شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس، سقف وام جعاله مسکن از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی همچنین درباره تسهیلات بدون سپرده که دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار بود تاکید کرد: پیش از این، تسهیلات بدون سپرده برای شهر تهران رقم ۵۰ میلیون تومان بود که افراد می‌توانند ۲۰ میلیون تومان دیگر وام دریافت کنند؛ بنابراین سقف وام در این بخش به ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
تسهیلات بدون سپرده
میرمحمد صادقی بیان داشت که تمامی بانک‌های تجاری می‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: پیش از این تسهیلات بدون سپرده برای هر پلاک ثبتی ۵۰ میلیون تومان بود ولی بر اساس مصوبه جدید شورا هر یک از زوجین می‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام گرفته و سقف وام آنها روی هر پلاک ثبتی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برای حمایت از سپرده‌گذارانی که در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری کرده بودند، شورای پول و اعتبار موافقت کرد تا در صورتی که سقف حساب پس‌انداز مسکن، صندوق مسکن جوانان و صندوق ساخت مسکن کمتر از ۶۰ میلیون تومان در تهران باشد، مابه‌التفاوت آن بدون سپرده پرداخت شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد: در صورتی‌که فردی تعهدی در قالب حساب پس‌انداز مسکن، صندوق مسکن جوانان و صندوق ساخت مسکن ایجاد کرده و میانگین دریافت وامش ۳۰ میلیون تومان باشد، بانک مسکن ۳۰ میلیون تومان دیگر بدون سپرده به وی وام می‌دهد.
نرخ سود تسهیلات
وی در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود تسهیلات مسکن بر اساس مصوبات جدید شورای پول و اعتبار اظهارداشت: نرخ سود این تسهیلات براساس نرخ‌های قبلی شورای پول و اعتبار است؛ بر این اساس نرخ سود تسهیلات برای کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند از 5/8 درصد تا 5/12 درصد و نرخ تسهیلات حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) ۱۷ درصد و نرخ تسهیلات بدون سپرده جعاله ۱۸ درصد است.
میرمحمد صادقی درباره میزان اقساط تسهیلات جدید گفت: نحوه پرداخت اقساط این تسهیلات به‌گونه‌ای تعیین شده که چنانچه زوجین بخواهند آن را با شرط پلکانی پرداخت کنند، توانایی آن را داشته باشند؛ میزان این اقساط تقریبا با اجاره یک ملک در شهرهای بزرگ یکسان خواهد بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین درباره اقدامات انجام گرفته برای جلوگیری از تاثیرگذاری این تسهیلات بر افزایش نرخ اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) در فرابورس، تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اجازه همه بانک‌ها برای عرضه اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مقرر شد بانک‌ها با ارائه گزارشی به بانک مرکزی از این امکان برخوردار شوند.
وی افزود: بر این اساس تاکنون سه بانک به منظور عرضه اوراق تسه در فرابورس به بانک مرکزی درخواست داده‌اند که پس از بررسی و ارائه مجوز به این بانک‌ها، حجم عرضه اوراق تسه در فرابورس افزایش یافته و به این ترتیب بازار این اوراق متعادل خواهد شد.
ابلاغ مصوبات جدید تا 2 هفته آینده
این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار هنوز به شبکه بانکی ابلاغ نشده است، تصریح کرد: ابلاغ مصوبات جدید شورای پول و اعتبار به بانک مسکن و بانک‌های تجاری تا اوایل هفته آینده انجام می‌شود؛ پس از آن باید دستورالعمل داخلی بانک‌ها روی این مصوبات ارائه و به شعب‌ سرپرستی ابلاغ شود که این فرآیند به احتمال زیاد دو هفته به طول خواهد انجامید.
وی از متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن درخواست کرد دقت داشته باشند که هنوز هیچ ابلاغیه یا آیین‌نامه اجرایی برای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
میرمحمد صادقی در پایان خاطرنشان کرد: به بانک‌ها اجازه داده شده تا در دوره بازپرداخت اقساط خودشان برنامه‌ریزی کنند و این در حالی است که نظر بانک مرکزی در این زمینه این است که حتی‌المقدور برای سپرده‌های تعهدی زوجین تا سقف ۱۲ سال در نظر گرفته شود.
بانک توسعه تعاون هم وام مسکن می‌دهد
این مقام مسوول در بانک مرکزی از ارائه مجوز به بانک توسعه تعاون به‌منظور ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: از این پس بانک توسعه تعاون نیز مجوز دارد تا تسهیلات ساخت و خرید مسکن را به تعاونی‌های مسکن بدهد.
وی اعلام کرد: بانک توسعه تعاون برای استان تهران تا سقف ۶۰ میلیون تومان و برای مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا سقف ۴۰ میلیون تومان تسهیلات خواهد داد.
به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، بانک توسعه تعاون همچنین می‌تواند تسهیلات ساخت مسکن تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را به انبوه‌سازان یا سایر سازندگان پرداخت کند.
میرمحمد صادقی درباره اینکه آیا این تسهیلات شامل پرداخت تسهیلات به مسکن مهر نیز خواهد شد یا نه؟ توضیح داد: از آنجایی که تعاونی‌های مسکن مهر ضابطه جداگانه‌ای دارند و بر اساس دستورالعمل خود عمل می‌کنند، مصوبات شورای پول و اعتبار شامل تعاونی‌های مسکن مهر نمی‌شود.
منبع: جهان صنعت