براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 5.4 هزار فقره و 43.7 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.5 درصد کاهش و 3.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال 1396 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.1 درصد و 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود که متن کامل آن در اینجا قابل مشاهده است.