به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، ایرج رهبر ، در خصوص وضعیت مسکن و چگونگی خروج این بخش از رکود گفت: برای بازار مسکن می بایست برنامه های درازمدت اجرا کرد و ساخت و ساز مسکن در این برنامه ها می بایست تداوم داشته باشد، تا این بخش از رکود خارج شود.

وی افزود: طی سه سال گذشته که مسکن در رکود فرورفته است، برنامه درستی در بخش مسکن اجرا نشده است. در طرح جامع مسکن موضوع نیاز سالانه یک میلیون خانه مطرح است و به دولت توصیه شده است که ساخت این تعداد خانه در دستور کار قرار گیرد. اما در آمارهای دیگر موضوع خانه های مازاد بر مصرف که خالی مانده است عنوان می شود. این روند باعث شده است که نحوه عمل برای رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا با مشکل مواجه شود.

این عضو انجمن انبوه سازان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم تقاضا در بخش مسکن در حال افزایش است، چرا که هر ساله زوج های جوانی ازدواج می کنند که نیاز به خانه دارند و اگر بخواهیم بخش مسکن از رکود خارج شود می بایست به نحوی برنامه ریزی کنیم تا ساخت انبوه مسکن رونق پیدا کند.

رهبر با انتقاد از بخش های زیربنایی مسکن مهر گفت: شیوه تولید مسکن مهر هر چند مشکلاتی داشت، اما به دلیل حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده برای حمایت از اقشار ضعیف مناسب بود و این شیوه از انبوه سازی چنانچه اصلاح شود می تواند در تحرک بخشی به مسکن نقش موثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه مدیریت بخش مسکن نیازمند مدیریت درست در دولت است تا جلوی انباشت تقاضا در بخش مسکن را بگیرد، تاکید کرد: دولت های یازدهم و در ادمه دولت دوازدهم چنانچه در بخش مسکن اقدام مناسبی نکنند و یا سرگرم برنامه های تبلیغاتی شوند به طور حتم در سال 96 هم رکود در بخش مسکن تداوم پیدا می کند.