کمال اطهاری پیرامون شرایط مسکن  گفت: بازار مسکن وضعیتی را تجربه می کند که با رکود متفاوت است. اصطلاح "قفل" برای وضعیت کنونی بهتر از عبارت رکود است. این موضوع هم به دلیل نابرابری تقاضا و عرضه صورت گرفته است.
وی افزود: برخی تولیدکنندگان خرد طی سال های گذشته با افزایش عرضه، زمینه این ناهمخوانی را ایجاد کرده اند. چنین شرایطی قفل شدگی بخش مسکن را ایجاد کرد و حاصل این است که خانواده برای تهیه مسکن ناگزیر باشد هزینه بیشتری بپردازد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اقتصاد رانتی خود عاملی برای قفل شدن مسکن است، خاطرنشان کرد: به دلیل رانت های موجود قیمت خانه در کلانشهرها به طور غیرعادی بالارفته است و خانه های با ارزش برابر در شهرهای مختلف قیمت گوناگونی دارند. برای مقابله با این وضعیت بهترین گزینه وضع مالیات سنگین برای خانه های خالی است. از طرفی هم می بایست جلوی رانت گرفته شود.
اطهاری ادامه داد: ایجاد وضعیت قفل در بازار عوامل دیگری هم دارد که از جمله می توان به بیکاری متقاضیان و ساخت و سازهای خانوادگی اشاره کرد. طی سال های گذشته خانه های زیادی توسط تولید کننده خرد تخریب و به صورت چند طبقه ساخته شد، اما این خانواده ها به نوبه خود در حال گسترش هستند و چنین شرایطی منجر می شود که تعادل مسکن از بین برود.
وی با بیان اینکه با جلوگیری از تراکم فروشی مسکن در شهرهای بزرگ می توان عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرد، ادامه داد: در کلانشهری مانند تهران فروش تراکم باعث توزیع نابرابر امکانات شده است و باید از ادامه این روش جلوگیری کرد.