ابوالفضل رشیدیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درسال گذشته طرح هادی سه روستای 'قلمی، برنج بین و کلاسره' را تهیه و طرح هادی در سه روستای 'لیسه، پلنگر و محمدآباد' را نیز اجرا کرد و علاوه بر آنها طرح هادی در دو روستای 'صفی آباد و یکه سور' نیز در حال اجرا می باشد.
وی گفت: برای تهیه و اجرای طرح هادی در این هشت روستای مینودشت در مجموع مبلغ 9 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار از منابع بنیاد مسکن (حساب 100 امام) پیش بینی شده بود که پنج میلیارد و 250 میلیون ریال آن تخصیص و هزینه شد.
رشیدیان اضافه کرد: تاکنون از مجموع 72 روستای شهرستان 85 هزار نفری مینودشت، طرح هادی در 30 روستای این شهرستان اجرا شده است.