بازار معاملات مسکن در روزهای اخیر با یک تفاوت عمده نسبت به روزهای ابتدایی شروع سال جدید طی دست کم دو سال گذشته مواجه شده است.

تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن پایتخت و همچنین ارزیابی حجم آگهی‌های مربوط به معرفی فایل‌های فروش ملک در نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار نشان می‌دهد ظرف روزهای اخیر فروشندگان مسکن با معرفی حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی شروع متفاوتی را برای بازار مسکن سال ۹۶ در مقایسه با دو، سه سال اخیر رقم زده‌اند. اقدام روزهای گذشته فروشندگان آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از حرکت رو به جلوی سمت عرضه برای ایجاد سرعت بیشتر در حرکت بازار معاملات مسکن به فاز رونق طی ماه‌های پیش رو است.

شواهد موجود در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد هم اکنون متقاضیان مسکن هم به تدریج در حالت ورود به بازار سال جدید معاملات هستند و حجم بیشتری از این متقاضیان در مقایسه با دست کم دو سال گذشته هم اکنون در حال رصد فایل‌های فروش و ارزیابی قیمت‌ها در منطقه مورد نظر خود مشاهده می‌شوند. با این حال،به نظر می‌رسد سمت عرضه مسکن امسال با ورود زودهنگام و پررنگ‌تر خود به بازار مسکن برای معرفی تعداد زیادی از فایل‌های فروش مسکن به متقاضیان خرید ملک مصمم‌تر از روزهای ابتدایی حداقل دو سال گذشته است.

بازار معاملات مسکن در اولین ماه از شروع سال‌های ۹۴ و ۹۵ شاهد عرضه حجم کمی از فایل‌های فروش و معرفی آنها به متقاضیان آپارتمان‌های مسکونی بود؛ به‌طوری که در این سال‌ها تا پایان فروردین ماه، عملا عرضه قابل ذکری در بازار مسکن مشاهده نمی‌شد. این در حالی است که سازندگان و مالکان مسکن امسال زودتر از دو سال قبل عرضه گسترده خود را در بازار ملک آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده اراده قوی آنها برای فروش هر چه زودتر آپارتمان‌های مسکونی است.