حدود یکماه بعد از این اظهارات، مهرآبادی، قائم مقام آخوندی نیز با اشاره به سخنان وزیر راه مبنی بر بسته شدن پرونده مسکن مهر تا پایان 95 گفته بود:  بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و هماهنگی‌ها با دستگاه‌های ذیربط وزارت راه و شهرسازی و همچنین تاکید دولت بر تکمیل پرونده مسکن مهر، به طور قطع این پرونده تا پایان سال 95 بسته خواهد شد. به منظور سرعت بخشیدن به این روند تاکید داریم متقاضیان مسکن مهر به موقع نسبت به تکمیل آورده نقدی‌شان اقدام کنند. 

وی با بیان اینکه با پیش‌برد همین روند در ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر قطعاَ این وعده عملی خواهد شد، گفت: انتظار می‌رود این هدف مهم با همکاری مردم عملیاتی شود و با پرداخت آورده‌ها در تکمیل و تحویل واحدهای‌شان مشارکت داشته باشند.

مهرآبادی افزود: وزیر راه و شهرسازی هم بر بسته شدن پرونده مسکن مهر تا پایان سال 95 اهتمام جدی دارد.