ایرج رهبر در خصوص اقدام‌های مورد نیاز در بازار مسکن طی سال آینده، گفت: بازار مسکن نیاز به برنامه درازمدت دارد و تا این برنامه ریزی ها تدوین و اجرایی نشود، این بازار از رکود خارج نمی شود.
 
وی افزود: دولت یازدهم در خصوص برنامه های مسکن ضعیف عمل کرده است و به همین دلیل مسکن در رکود فرو رفت. طی این چند سال اعلام شده است که مسکن اضافی وجود دارد، از طرفی هم طرح جامع مسکن به این موضوع می پردازد که سالانه یک میلیون مسکن در کشور مورد نیاز است. این تناقض شکل گرفته به این دلیل است که برنامه خاصی ارائه نمی شود تا مشخص کند سهم مسکن های اضافی در برنامه جامع مسکن چقدر است و چگونه می توان به تعادل میان عرضه و تقاضا رسید.
 
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان، تصریح کرد: کارخانه های مرتبط با ساخت مسکن، اعم از سیمان، آهن، گچ و کاشی و غیره در حالت نیمه تعطیل هستند، از طرفی هم تقاضا در بازار مسکن هر سال رو به افزایش است. چنین وضعیتی به طور حتم در صورت انتقال مسکن از حالت رکود به رونق منجر به جهش قیمتی خواهد شد.
 
رهبر تاکید کرد: برنامه تولید مسکن مهر هرچند در بخش های زیربنایی مشکلاتی به همراه داشت، اما لازم است از الگوی تولید مسکن در این پروژه در سال های آینده استفاده شود تا خانه های با قیمت مناسب برای متقاضیان تولید شود و اقشار ضعیف جامعه که بخش زیادی از بازار را شکل می دهند، مورد حمایت قرار گیرند.
 
وی ادامه داد: مزیت طرح مسکن مهر در تولید خانه بدون قیمت زمین بود. این روش کمک می کرد خریدار 40 تا 50 درصد کمتر از قیمت تمام شده خانه ای مشابه در خارج از این طرح هزینه کند. همچنین با اعطای تسهیلات به سازنده ها بخش تولید هم رونق می گرفت و سپس این وام به خریدار انتقال پیدا می کرد. به نظر می رسد اجرای چنین طرح هایی در سال های آینده می تواند مشکلات بسیاری از متقاضیان مسکن را حل کند و به تقویت توأم سازنده و خریدار منجر شود.
 
رهبر در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه مدیریت بازار مسکن در سال آینده چنانچه به همین رویه ادامه داشته باشد، رکود هم تداوم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: باید برای انباشت تقاضای موجود فکری شود، چرا که اگر دولت یازدهم یا رقبای انتخاباتی آن فقط به فکر مطرح کردن شعارهای تبلیغاتی باشند در بخش مسکن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!