امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران قرار است تا ساعاتی دیگر در یک نشست خبری نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن را به صورت رسمی اعلام کند.

سرشماری‌ها در دنیا همواره محل کسب و تائید اطلاعات موثق مورد نیاز برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران است؛ سرشماری نفوس و مسکن امسال کشورمان نیز با مشارکت تمامی خانوارهای ایرانی در مهرماه امسال برگزار شد و اکنون قرار است نتایج آن توسط رئیس مرکز آمار اعلام شود.

سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، اولین سرشماری غیرحضوری در ایران به شمار می‌رفت که با ثبت اطلاعات مردم به صورت اینترنتی، با آماری بیش از حد انتظار مرکز آمار، از مهرماه امسال آغاز و در آذرماه به پایان رسید.