حسام عقبایی با اشاره به اینکه تا پایان فرودین ماه سال 96 تغییری در بازار اجاره مسکن رخ نمی دهد، گفت: در  سال جدید و تا اوایل خرداد ماه میزان اجاره بها افزایش نمی یابد.
 
وی افزود: از خرداد ماه تا پایان تابستان فصل جابه جایی مستاجران است و تمرکز بیشتر روی اجاره بهای مسکن است.
 
 
عقبایی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت مسکن افزایش نیافته  بنابراین نرخ اجاره بها نیز در حد بسیار پایین است  
 
 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مستاجران توان پرداخت افزایش بیشتر اجاره بها را به دلیل پایین بودن نرخ اجاره بها را ندارند به  همین دلیل  افزایش نرخ اجاره بها بسیار پایین است و مانع ایجاد سوداگری در بازار اجاره مسکن هستیم.
 
 
عقبایی گفت: افزایش تولید مسکن و ایجاد بازار رقابتی و تولید مسکن استیجاری از جمله عواملی هست که مانع ایجاد سوداگری در بازار مسکن می شود.
 
وی یاد آور شد: چندین سال است ایده ساخت مسکن استیجاری را به مجلس ارائه کرده ایم اما متاسفانه تا به امروز هیج عامل اجرایی در این بخش دیده نشده است.