این استاد دانشگاه تصریح کرد: هرچند گشایش‌های ناشی از برجام باعث شد که فروش نفت ایران با سهولت بیشتری انجام شود و تولید و صادرات نفت افزایش پیدا کند، اما به دلیل بلوکه بودن منابع مالی در بانک‌ها و انجماد منابع مالی این اتفاق نیفتاد بااین‌حال انتظار می‌رود با برداشته شدن موانع بازار مسکن در سال 96 دچار تحول شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه آثار مثبت لغو تحریم‌ها در درسال آینده موجب تغییر و تحول و آغاز حرکت در بازار مسکن و رونق در معاملات این بخش از اقتصاد می‌شود، عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در انتهای نیمه اول سال 96 مسکن می‌تواند از رکود خارج‌شده و حتی می‌توان شاهد جهش در این بخش بود.

ستاریان این رونق را در چهار بخش برشمرد و گفت: تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری همراه خواهد شد و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد.