آلبرت بغازیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، در خصوص وضعیت بازار مسکن و چگونگی ساماندهی این بازار در سال آینده گفت: در شرایط کنونی بازار مسکن، این سازنده ها هستند که شرایط بازار را از حالت تعادل خارج کرده اند. با ایجاد این وضعیت هم سازنده های متضرر از خواب بازار تلاش می کنند دولت را مجبور کنند تا نقش ناجی برای این بازار ایفا کند.

وی افزود: نمی توان گفت مسکن در رکود به سر می برد چرا که در طی سالهای گذشته  شاهد بودیم سازندگان مسکن حاضر به فروش خانه به قیمت کمتر از سودهای هنگفت مدنظر خود راضی نیستند. در حالی که در شرایط رکود واقعی این قیمت ها شکسته می شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه به منظور ساماندهی بازار مسکن، سازنده ها باید دست از طمع بردارند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنم در شرایط کنونی 50 درصد خانه های ساخته شده توسط سازنده های برای عرضه به بازار معرفی نشده اند. در چنین شرایطی سازنده ها اگر می خواهند به رونق بازار خود کمک کنند به جای یاری طلبیدن از دولت بهتر است از سود گزاف مورد نظر خود صرف نظر کنند. بسیاری از سازنده ها در محاسبه قیمت خانه علاوه بر سود فروشی  که مورد نظرشان است افزایش سرمایه خود را بر اساس بالاترین سود بانکی طلب می کنند.

بغازیان خاطرنشان کرد: دولت در بازار مسکن بهتر است دخالت مستقیم نداشته باشد، بلکه با اقدامات نظارتی بر عملکرد بانک ها در نحوه محاسبه سود وام های تخصیص یافته در بخش مسکن و نظارت بر عرضه مسکن توسط انبوه سازان به گونه ای عمل کند که این بازار خود به تعادل برسد.

وی تاکید کرد: برنامه های مالیات بر خانه های خالی یکی از ضرورت های بازار مسکن است، در حالی که این برنامه همیشه در حد حرف باقی مانده است. بهتر است دولت خیلی زود برنامه دریافت مالیات از خانه های خالی را در دستور کار خود قرار دهد و برای شناسایی این خانه ها می تواند بر اساس جواز پایان کار خانه های ساخته شده در سالهای اخیر اقدامات شناسایی را انجام دهد.