غلامرضا تاجگردون در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مجلس در بودجه 96 حدود 70 هزار میلیارد تومان برای فعالیت های عمرانی پیش بینی کرده است در حالی که برای تحقق رشد 5 درصد باید بودجه عمرانی چند برابر این مبلغ باشد.

وی گفت: کمبود منابع با فاینانس، انتشار اوراق مشارکت، اختصاص سهم تولید از هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از اختلالات فعالیت های اقتصادی دولت جبران می شود.

تاجگردون افزود: بودجه 96 آشفتگی کمتری دارد و اختلالات بودجه ای در آن در مقایسه با بودجه های گذشته کمتر است.

وی گفت: بر اساس بودجه 96 قیمت ها افزایش نمی یابد، به اقشار ضعیف جامعه توجه شده، این بودجه  برخی سیاست های برنامه ششم را تأمین کرده است و حقوق بازنشستگان را همسان سازی می کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: برای جلوگیری از اختلال در اقتصاد کشور سیاست های مالی نباید در سیاست های پولی و ارزی تأثیر بگذارد بنابراین مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است در تصویب بودجه این موضوع رعایت شود.

تاجگردون گفت: تلاش شده است اوراقی که دولت منتشر می کند بازار پول و ارز را خراب نکند و بر نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر نگذارد و این نرخ کاهش یابد.

وی افزود: در بودجه سال آینده رشد اقتصادی پنج درصد پیش بینی شده است البته نفت و گاز و بخش کشاورزی رشد خود را کرده اند و برای تحقق رشد اقتصادی پنج درصد، بخش مسکن و صنعت باید رونق بگیرد.

تاجگردون گفت: کاهش نرخ تورم بیش از این موجب بروز مشکلات در اقتصاد می شود و اگر یک یا دو درصد این نرخ افزایش یابد و موجب رونق بخش صنعت شود مشکلی نیست.

وی افزود: اگر تورم را تحمیلی و تکلیفی کاهش دهیم به اقتصاد ضربه وارد می شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به چهار هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است در سال آینده چهار هزار میلیارد تومان از یارانه ثروتمندان جامعه را به سمت مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی سوق دهد.

تاجگردون افزود: درآمد مالیاتی در بودجه بر درآمد نفتی پیشی گرفته و در بودجه پیش بینی شده است درآمد مالیاتی کشور 20 درصد افزایش یابد.

وی گفت: باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود زیرا اکنون 60 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: بودجه سال آینده پاسخگویی دستگاه ها را در هزینه کرد بودجه تقویت کرده و به عدالت اجتماعی توجه و تسلط بانک مرکزی و دیوان محاسبات را بر بودجه افزایش داده است.

وی افزود: بودجه 96 بر سیاست های بالادستی تطبیق دارد و واقع بینانه است.

یوسف نژاد گفت: بودجه سال آینده در تصمیم گیری ها و درآمدها غیرمتمرکز شده است.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و تورم در دنیا یکسان یا نزدیک به هم است، افزود: در ایران این گونه نیست و نرخ سود را فعالیت هایی به جز فعالیت بودجه ای تعیین می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در بودجه سال آینده به دولت اجازه داده ایم که در بخش هایی با اختیار فعالیت های بیشتری برای محقق کردن رشد اقتصادی پنج درصد انجام دهد.

یوسف نژاد افزود: در برنامه توسعه ششم چارچوب رونق بخش مسکن برنامه ریزی شده است.

وی گفت: بخش صنعت و مسکن دو سال رکود را پشت سر گذاشته اند و اکنون زمان رونق این دو بخش صنعتی است.

یوسف نژاد افزود: قرار نیست بودجه سال آینده همه مشکلات را حل کند.

وی گفت: تغییر قابل ملاحظه ای برای سال آینده در بخش صنعت و مسکن در بودجه 96 دیده نشده است. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: راهکارهای پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع در بودجه 96 آورده شده است.

یوسف نژاد گفت: در بودجه سال آینده 330 میلیارد تومان معادل 100 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها در نظر گرفته و در اختیار دولت گذاشته شده است.