با این حال تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت. به نوشته اعتماد، تا جایی که در بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران ٥/٤میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦/٧درصد رشد نشان داد؛ رشدی که رییس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می‌گوید مسکن در سال جاری بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است. البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم افزایش رسمی ٦/٧درصدی قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری ٦/١٠درصد اعلام شده است.  برای بیان نوسانات مسکن شهر تهران به آمار پنج ماه اخیر مراجعه می‌کنیم. در مهرماه سال جاری تعداد معاملات ٣/١٠ هزار واحد بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ٦/١٠ درصد کاهش نشان داد. در آبان ماه به ٥/١٢ هزار واحد رسید که افزایش ٢/٢١و ١/٤درصدی را به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. در آذرماه ٨/١١ هزار واحد مسکونی معامله شد که حکایت از افت ١/٥درصدی نسبت به ماه قبل و ٩/٥درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشت. ناگهان در دی ماه شاهد اوج‌گیری معاملات بودیم، در نخستین ماه زمستان تعداد ٧/١٦ هزار قرارداد امضا شد که رشد ٦/٤١ درصد و ٢/٣ درصدی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل را نشان می‌داد. اما معاملات در بهمن‌ماه کاهش نسبی را تجربه کرد و به ٦/١٥ هزار واحد رسید که نشان می‌داد ٧/٦ درصد نسبت به ماه قبل و ٥/٤درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است