وی با اشاره به فعالیت انجمن مذکور در تمام مراکز استان ها و همچنین یکصد شهرستان در کشور، تصریح کرد: این انجمن در راستای تحقق فرمان امام راحل در زمینه احیای حساب 100 ایجاد شده و هدف آن جذب مشارکت های مردمی در ایجاد سرپناه برای محرومان است.
سلگی با بیان اینکه در زمینه بافت فرسوده هم انجمن خیرین مسکن ساز این آمادگی را دارد که به نوسازی این بافت ها کمک کند، تصریح کرد: طرح مسکن اجتماعی نیز در انجمن مورد بررسی قرار گرفته و قرار است به عنوان محور کار قرار گیرد.
مسکن به عنوان کالایی گران بیشترین بخش هزینه ای درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است و در این میان گروه های کم درآمد جامعه برای برخوردار شدن از حق مسکن نیازمند حمایت های مختلف هستند. از آنجا که ساخت مسکن امری تخصصی است و هر نهاد یا تشکلی نمی تواند مسئولیت آن را به عهده بگیرد انجمن خیرین مسکن ساز در سال 1387 با هدف تهیه مسکن برای نیازمندان با تکیه بر منابع افراد خیر تشکیل شد. 
انجمن خیرین مسکن ساز در حقیقت جزئی از برنامه افتتاح حساب 100 حضرت امام(ره) برای تأمین مسکن کم درآمدها است که فرمان آن در 21 فروردین سال 58 صادر شد. این انجمن در سال 87 تشکیل شد و کل فعالیت ها و دبیرخانه آن زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.