ظاهراً تصویب دستور العمل مورخ 18/12/95 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر» پایانی بر رویای «باغشهر آبسرد» است چرا که بر اساس این دستورالعمل ساخت و سازهای مسکونی در هیچ یک از قالب های مجاز پهنه بندی حریم قرار نگرفته و طبعاً تبدیل حریم آبسرد به باغشهر نیز عملاً منتفی می گردد.

هر چند که پیش از تصویب این دستورالعمل و در دیماه سال گذشته (1394)شورایعالی شهرسازی و معماری ایران آب پاکی را روی دست همه موافقان طرح«باغشهرها» ریخت و با اعلام ممنوعیت ساخت هر گونه باغشهر و باغ ویلا طی صورتجلسه مورخ 21/10/94 اعلام داشت که:«هرگونه کاربری با عنوان باغ‌شهر و باغ مسکونی و باغ‌ویلا در کلیه طرحهای توسعه و عمران و در کلیه سطوح و مقیاس، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استناد نمی‌باشد»اما هنوز هم معدود کسانی هستند که با اهداف و اغراض منفعت طلبانه خود و با طرح شعار تبدیل آبسرد به باغشهر و قانونی کردن ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم این شهر قصد در فریب مردم را دارند.

متاسفانه طرح باغشهر آبسرد از روز نخست نیز پایه و اساس درستی نداشت و برخی از عزیزان صاحب سمت در شهر آبسرد بدون اینکه به خود زحمت تحقیق در خصوص ضوابط و مقررات احداث باغشهر را بدهند مردم را تحریک به کاری نمودند که امروز برای همه مایه دردسر شده است.

از یک سو مقامات رسمی(دولتی و قضائی) با طرح موضوع غیرقانونی بودن ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم شهر آبسرد قصد جدی در تخریب این ساختمانها و ویلاها دارند و از سوی دیگر بسیاری از اهالی آبسرد و خوش نشینان تهرانی سرمایه خود را بصورت ساختمان و ویلا در باغات آبسرد در معرض تخریب قرار داده اند و بدین ترتیب یک جدال بی پایان بین مردم و مسئولان بوجود آمده است.  

هنوز هم در برخی از آگهی های فروش زمین در جراید و سایت ها واژه باغشهر آبسرد بکار می رود و هنوز هم کسانی هستند که در رویای تبدیل شدن آبسرد به باغشهر گرفتار شده اند و نمی توانند قبول کنند که رویای شیرین باغشهر آبسرد بر باد رفته است و هنوز هم شاهد آن هستیم که برخی از اعضای شورای شهر و طیف های همسو با ایشان شعار «باغشهر آبسرد» را زیر گوش مردم زمزمه می کنند تا شاید در دور آتی انتخابات از این شعار برای خود رای بسازند.