مدیر آبفا شهریار گفت: کیفیت آب شهریار کاملا رصد می‌شود و ما هیچ مشکلی در آب شرب شهریار نداریم.
ناصر محرمی اظهار کرد: بخش کنترل کیفیت آبفا شهریار روزانه کیفیت آب مناطق مختلف شهریار را رصد می‌کند و هرگونه مشکلی به ما تذکر داده می‌شود و امروز هم با حضور در منطقه بلوار آزادگان خیابان امام علی(ع) از ابتدا ،انتها و وسط خیابان نمونه برداری گردید و مشکلی مشاهده نشد.
وی گفت: تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان را اصلی ترین وظیفه خود می دانیم و همواره بر این امر دقت و جدیت داشته ایم.
مدیر آبفا شهریار یادآور شد: میزان کلر مجاز در آب شرب بایستی بین ۰.۲ الی ۰.۸ میلی گرم بر لیتر باشد که این میزان در تست های آب شرب شهریار ۰.۶ اندازه گیری شد و نشان از عدم وجود مشکل در این راستا دارد.
محرمی از وجود ایراد در لوله های انتقال آب و یا منابع ذخیره آب در برخی منازل خبر داد  و افزود: گاه این مسئله باعث می شود آب به نظر مصرف کننده بهداشتی نیاید که در این حالت واحد کنترل کیفیت آبفا شهریار آمادگی دارد با تماس مشترک در محل وی حضور یافته  وضعیت لوله های انتقال آب داخل منزل را بررسی کند.
گفتنی است آبفا شهریار به  ۳۴۹ هزارو ۴۵۲ نفر در ۴۲ هزار و ۴۰ فقره انشعاب آب با ۳۸۷ کیلومتر طول شبکه توزیع در مدار خدمات رسانی می کند.