به گزارش  تیتر امروز،محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در چهارمین کمیته اسناد اداره‌کل ثبت احوال استان گفت: براساس آئین نامه اجرائی پیش فروش ساختمان که دو سال قبل مصوب شده بود مدیران دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش ساختمان، برای انتشار خلاصه معاملات در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.
وی نبود تنظیم سند رسمی در معاملات پیش فروش ساختمان را موجب اختلاف‌ بین پیش خریدار و فروشنده در مراجع قضائی اعلام کرد و افزود: با این اقدام راه تنظیم سند رسمی در استان هموار واختلافات در حوزه پیش فروش ساختمان با کاهش همراه می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران از کاهش 9 درصدی تنظیم اسناد رسمی در مازندران 10 ماه امسال در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت: 648 هزار و 760 سند رسمی و 224 هزار و 272 فقره گواهی امضاء در این مدت، در 348 دفترخانه اسناد رسمی استان تنظیم شده است .
وی با اعلام نگرانی از افزایش 35 درصدی وکالت فروش خودرو افزود: تا پایان دی‌ امسال 82 هزار و 816 سند اتومبیل دردفاتر اسناد رسمی مازندران تنظیم شد.