به گزارش ایسنا، بانک آمریکا مانند بسیاری از بانکهای آمریکا در سالهای اخیر با هدف کاهش هزینه‌ها، شمار شعبه‌های خود را کاهش داده است و همزمان در بازارهای منتخب، شعبه‌های جدیدی را گشوده است.

شعبه‌های جدید معمولا کوچکتر بوده و از فناوری بیشتری استفاده می کنند و برای فروش وام مسکن، کارتهای اعتباری و وام خودرو مد نظر گرفته شده اند.

به گفته سخنگوی بانک امریکا، یک شعبه کاملا اتوماتیک در مینیاپولیس و یکی در دنور قرار دارد که هر دو نسبتا بازارهای جدیدی برای این بانک هستند و حدود یک چهارم اندازه یک شعبه معمولی هستند.

شعبه‌های جدید در جریان جلسه پرسش و پاسخ کنفرانس سرمایه گذار از سوی دین آتانازیا، یکی از مدیران واحد بانکداری مصرف کننده بانک امریکا مورد اشاره قرار گرفتند.

به گفته وی، بانک آمریکا در یک سال آینده ۵۰ تا ۶۰ شعبه جدید خواهد گشود با این همه این بانک، شعبه‌هایش در برخی از بازارها را تعطیل خواهد کرد بنابراین ۵۰ تا ۶۰ شعبه جدید به منزله افزایش شمار شعبه‌های بانک آمریکا نیستند.

بر اساس گزارش رویترز، بانک آمریکا ۳۱ شعبه جدید در سال ۲۰۱۶ گشود.

بانک آمریکا در پایان سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته، ۴۵۷۹ مرکز مالی داشت در حالیکه ۴۷۲۶ شعبه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ و ۵۹۰۰ شعبه در پایان سال ۲۰۱۰ داشت.