مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که ۵۴۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون فروش اقساطی نشده و ۱۵۰ هزار واحد مشکل‌دار داریم، گفت: از این تعداد ۵۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی است.
محمدهاشم بت‌شکن با اشاره به این‌که تاکنون ۵۴۰ هزار مسکن مهر فروش اقساطی نشده، درباره واحدهای مسکن مهر دارای مشکل، اظهار کرد: حدود ۱۵۰۰ هزار واحد مشکل دار مسکن مهر داریم که از این تعداد ۷۰ هزار واحد تکمیل شده‌اند اما انشعاب ندارند.
وی با بیان این‌که ۳۰ هزار واحد مسکن دیگر نیز تکمیل اما متاسفانه بدون این‌که این واحدها فروش اقساطی شوند، تصرف شده است، افزود: ۵۰ هزار واحد دیگر نیز تکمیل شده و در جاهایی ساخته شده که متقاضی ندارند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه میزان وام ساخت برای انبوه‌سازان توسط بانک مسکن در نظر گرفته شده است، گفت:‌برنامه اولیه ما برای انبوه‌سازان پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام بود که از ابتدای امسال تاکنون برای ۱۰۴ هزار واحد تسهیلات به سازندگان اعطا شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این‌که برای بافت فرسوده نیز ۵۰ هزار واحد تسهیلات در نظر گرفته شده است،‌ افزود:‌ تاکنون ساخت ۲۲ هزار واحد از محل تسهیلات بانک مسکن انجام شده است.
به گزارش تسنیم، بت‌شکن با تاکید بر این‌که تسهیلات بانک مسکن برای انبوه‌سازان در بخش مشارکت مدنی کامل بوده و بیشتر از رقم در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای پرداخت تسهیلات از محل برنامه بافت فرسوده به انبوه‌سازان مشکلی به لحاظ منابع مالی نداریم، تنها باید چارچوبی از طریق شهرداری، و عمران و بهسازی باید طی شود.