قنبری تصریح کرد:وام ازدواج تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که یک سال از تاریخ عقدشان گذشته باشد.همچنین برای دریافت وام ودیعه مسکن اولویت با دانشجویان متاهل است.
مژده به دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان
قنبری معاونبه گزارش افکارنیوز، دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت:در نیم سال  تحصیلی دوم دانشگاه فرهنگیان تسهیلات ویژه ای برای دانشجویان در نظر گرفته است.
وی افزود:این دانشگاه در4 بخش به دانشجویان وام ارائه می دهد که از جمله این وام ها می توان به وام ودیعه مسکن ،ازدواج، وام ضروری، و عتبات اشاره کرد.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ادامه داد:دانشجویانی که شرایط اخذ وام را داشته باشند می توانند به سامانه مراجعه و برای دریافت وام خود ثبت نام کنند.
قنبری اضافه کرد:وام ازدواج تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که یک سال از تاریخ عقدشان گذشته باشد.همچنین برای دریافت وام ودیعه مسکن اولویت با دانشجویان متاهل است.
وی با اشاره به مبالغ این وام ها بیان داشت: وام مسکن در شهر های بزرگ به مبلغ 4 میلیون تومان و در شهر ها کوچک 2 میلیون تومان است.همچنین وام ازدواج 2 میلیون تومان و وام ضروری نیز از 600 تا 2 میلیون تومان ارائه خواهد شد.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در ادامه گفت:در هر استان یک نماینده مشخص شده است تا اطلاعات افراد را بار گذاری کنند و  پس از تایید از طریق صندوق رفاه وام دانشجویی ارائه شود.
قنبری اظهار داشت:سامانه ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان تا 26 بهمن ماه آماده ارائه خدمت به دانشجویان است.