رئیس اداره شهرسازی ولایت هرات می‌گوید که از ۳۸ شهرک رهایشی که در هرات ساخته شده، ۳۰ شهرک آن غیر قانونی است.
به گزارش آوا، "فریدون سروری" رئیس این اداره می‌گوید که تنها هشت شهرک به طور قانونی و با مجوز وزارت شهرسازی و مسکن کشور در هرات ساخته شده است.
رئیس اداره شهرسازی طی نشستی خبری در دفتر مطبوعات مقام ولایت هرات گفت: بیشتر شهرک‌های غیرقانونی در مناطق جنوب، شرق و غرب هرات ساخته شده است.
وی افزود که اداره‌اش در حال بررسی هشت شهرکی است که با مجوز وزارت ساخته شده که آیا این شهرک‌ها با معیارهای آنان ساخته شده یا نه.
سروری تاکید کرد که اسناد ۳۰ شهرک غیرقانونی به مراجع عدلی و قضایی فرستاده شده است.
"جیلانی فرهاد" سخنگوی والی هرات نیز می‌گوید که فعالیت‌ شهرک‌های ساخته شده از طریق کمیسیون‌های که توظیف شده بررسی می‌شود.
وی همچنین گفت که پس از بررسی کمیسیون‌ها، با افراد خاطی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر فریدون سروری رئیس اداره شهرسازی هرات می‌گوید که تاکنون با سازندگان شهرک‌های رهایشی غیرقانونی، برخورد قانونی صورت نگرفته است.
قابل ذکر است که همه ساله‌ گزارش‌هایی از غصب زمین توسط زورمندان و ساخت شهرک در هرات به نشر رسیده است.
موضوعی که تاکنون با آن برخورد جدی نشده است.