عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رکود و عدم فعالیت پروژه های عمرانی، صنعتی و مسکن باعث شده که بسیاری از فروشندگان آهن آلات دیگر با نبود مشتری و کسب و کار مجبور به ترک این صنف شوند.
تعطیلی فروشندگان آهن به دلیل نبود مشتری/واردات برمشکلات دامن زد
به گزارش ایمنا، حمیدرضا فولادگر درباره علت تعطیلی واحدهای فروش آهن آلات در کشور، بیان داشت: رکود سال های اخیر در بخش پروژه های دولتی، صنعتی و به خصوص مسکن عامل اصلی تعطیلی بسیاری از واحدهای فروش آهن در کشور شده است.
وی تصریح کرد: دراین سال ها پروژه های صنعتی و مسکن هر روز به سمت رکود و عدم فعالیت پیش رفته اند و این تعطیلی و عدم تحرک باعث شده که بسیاری از فروشندگان آهن آلات دیگر با نبود مشتری و کسب و کار مجبور به ترک این صنف شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه واردات بی رویه نیز در این مسئله تاثیرگذار بوده، چرا که مشکلاتی را برای واحدهای داخلی ایجاد کرده است، تاکید کرد: باید فکری برای خارج شدن بخش صنعت و مسکن از رکود کرد، چرا که این مسئله به بخش های دیگر نیز ضربه های زیادی وارد کرده و بسیاری را بیکار کرده است.