به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مسوول پایگاه آتش نشانی شماره 2 گناوه گفت: این مرد که ساکن یکی از واحدهای طرح مسکن مهر بوده، قصد داشته در خانه با استفاده از سیلندرگاز پیک نیک را پر کند که شلنگ رابط کنده می‌شود وگاز در خانه انتشار می‌یابد.
حسین بهروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: انتشار گاز باعث ایجاد انفجار در خانه می‌شود و بر اثر آن شیشه‌ها ریخته، در و کولر خانه از جا کنده شده‌ و آسیب دیده‌اند.
وی با اشاره به این‌که پس از انفجار آتش سوزی چندانی رخ نداده است، ادامه داد: شعله‌های آتش صاحبخانه را راهی بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه کرد و بر اساس اعلام بیمارستان، وی 13 درصد دچار سوختگی شده است.
بهروزی افزود: هنگام حادثه کسی غیر از صاحبخانه فرد دیگری در خانه نبوده است.
مسوول پایگاه آتش نشانی شماره 2 گناوه همچنین گفت: بر اثر انفجار گاز، در چهار واحد مسکونی دیگر که همسایه این خانه بودند نیز آسیب دیده است.